Data posiedzenia:
2022-02-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność GOKiS w 2021 r. i plany na 2022 r.
2. Sprawy bieżące


Uwagi: