Data posiedzenia:
2022-02-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 złotych za rok 2021

Uwagi: