Data posiedzenia:
2022-03-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności szkół, funkcjonowanie świetlic szkolnych i zajęć pozalekcyjnych
2. Sprawy bieżące


Uwagi: