Data posiedzenia:
2022-03-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Dotacje unijne
2. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy UE
3. Sprawy bieżące


Uwagi: