Data posiedzenia:
2022-03-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola inwestycji i remontów trwających i zakończonych w 2021 r.

Uwagi: