Data posiedzenia:
2022-04-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie petycji złożónej do Rady Gminy w dniu 09 marca 2022 r.

Uwagi: