REJESTR INTERPELACJI RADNYCH       BR. 0003/R/2018-2023
LP Numer Interpelacji Data Wpływu Dotyczy Interpelację złożył Odp. udzielił Data odp.
1 BR.0003.1.2018 21.12.2018 Udzielenia informacji w sprawie stanu spraw związanych kanalizacją na terenie gminy Kleszczewo Radny                   Jędrzej Janiak Wójt 04.01.2019 r.
 2.  BR.0003.I.1.2022 25.05.2022  udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące linii  autobusowej nr 488 Radna Dorota Wysz  Wójt 08.06.2022 r.
 3.  BR.0003.1.2024  31.01.2024 udzielenie odpowiedzi na pytania odnośnie wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Kleszczewo

Radne:

Dorota Wysz, Ewa Kirkowska

 Wójt 13.02.2024 r.