W sprawie:
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania
indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Data uchwały:
2022-03-30

Numer uchwały:
XL/331/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego