REJESTR WNIOSKÓW RADY GMINY I JEJ KOMISJI STAŁYCH

 

LP

ZNAK WNIOSKU

DATA WPŁYWU

DOTYCZY

WNIOSKOWAŁ

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ

DATA ODP.

1.

 

02.04.2004

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt, wykonania budżetu gminy za 2003r.

Komisja Rewizyjna

Rada Gminy

28.04. 2004

2.

0057-W/1/05

28.02.2005

Podania przyczyn zamknięcia oddziału pocztowego w Tulcach oraz możliwości odbioru przesyłek poleconych w oddziale w Kleszczewie, lub Szczepankowie..

Radna Rady Gminy

– p. Anna Żywicka (wniosek złożony w formie ustnej)

Wójt Gminy oraz na jego wniosek Rejonowy Urząd Poczty Poznań Województwo

28.02. 2005,

27.04. 2005

 

3.

0057-W/2/05

28.02.2005

Podania przyczyn częstych zmian na stanowisku lekarza pediatry w przychodni w miejscowości Tulce.

Radna Rady Gminy

– p. Anna Żywicka (wniosek złożony w formie ustnej

Wójt Gminy oraz na jego wniosek Kierownik Przychodni Lekarskiej w Tulcach

28.02. 2005,

27.04. 2005

 

 

4.

 

 

16.03.2005

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. Wykonania budżetu gminy za 2004r.

Komisja Rewizyjna

Rada Gminy

31.03.

2005