Data posiedzenia:
2022-04-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola utrzymania czystości w gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami.

Uwagi: