Data posiedzenia:
2022-04-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Wizytacja Schroniska w Skałowie.

Uwagi: