W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 8 marca 2022 r. przez Cech Zdunów Polskich

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XLI/334/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia