W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej

Data uchwały:
2022-04-27

Numer uchwały:
XLI/336/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia