Data posiedzenia:
2022-06-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Wykonanie budżetu za 2021 r.
2. Sprawy bieżące


Uwagi: