W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLIII/348/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia