W sprawie:
absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2021 r.

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLIII/350/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia