W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2022 r.

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLIII/352/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia