W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2022/2023

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLIII/353/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego