Data posiedzenia:
2022-08-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
4. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo