Data posiedzenia:
2022-09-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie petycji kierowanej do Rady Gminy w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Uwagi: