W sprawie:
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na Uchwałę Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2022-08-31

Numer uchwały:
XLV/364/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia