Data posiedzenia:
2022-09-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Gospodarka odpadami w I półroczu 2022 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: