Data posiedzenia:
2022-09-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wpływów podatkowych za 2021r. wykonanie funduszy sołeckich za 2021 r.

Uwagi: