Data posiedzenia:
2022-10-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w II połowie 2021 r. i I połowie 2022 roku.

Uwagi: