W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierecka), gmina Kleszczewo”

Data uchwały:
2022-10-26

Numer uchwały:
XLVII/381/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.