W sprawie:
określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniane przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i przedszkoli

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLVIII/392/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.