Data posiedzenia:
2022-11-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa OPS za 2021 r. wydatki gminy na OSP, działalność statutowa OSP

Uwagi: