Data posiedzenia:
2022-12-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Sprawozdanie z prac Komisji, przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

Uwagi: