Data posiedzenia:
2022-12-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie planu budżetu na 2023 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: