W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2023 r.

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/405/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia