W sprawie:
zgłoszenia sołectwa Nagradowice do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/410/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia