W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, obręb Krzyżowniki

Data uchwały:
2022-12-20

Numer uchwały:
XLIX/414/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia