Data posiedzenia:
2023-01-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Komunalnego, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, plany na rok 2023
2. Sprawy bieżące


Uwagi: