Data posiedzenia:
2023-01-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Sprawy bieżące


Uwagi: