Data posiedzenia:
2023-01-27

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Kontrola utrzymania czystości w Gminie – system gospodarki odpadami.

Uwagi: