W sprawie:
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

Data uchwały:
2023-01-25

Numer uchwały:
L/416/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 5 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.