W sprawie:
zamiaru przekształcenia Przedszkola w Kleszczewie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kleszczewie, poprzez zmianę siedziby.


Data uchwały:
2023-01-25

Numer uchwały:
L/417/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego