W sprawie:
rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2023-01-25

Numer uchwały:
L/426/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia