Wójt Gminy Kleszczewo zawiadamia

Rodziców dzieci przedszkolnych
z terenu Gminy Kleszczewo o zamiarze
przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Przedszkola w Kleszczewie, poprzez zmianę jego siedziby z ulicy Poznańskiej 2
na ul. Poznańską 4D.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

/-/ Bogdan Kemnitz