Data posiedzenia:
2023-02-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł za rok 2022.

Uwagi: