W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIII/359/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2440P

Data uchwały:
2023-03-29

Numer uchwały:
LII/440/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia