W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce - Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW433), gmina Kleszczewo, powiat

Data uchwały:
2023-03-29

Numer uchwały:
LII/441/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.