Data posiedzenia:
2023-04-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa GOKiS za 2022 r, bieżące funkcjonowanie oraz wyniki finansowe.

Uwagi: