Data posiedzenia:
2023-05-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Gospodarka odpadami na terenie Gminy.
2. Sprawy bieżące.


Uwagi: