Data posiedzenia:
2023-05-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności szkół, funkcjonowanie świetlic i zajęć pozalekcyjnych
2. Sprawy bieżące


Uwagi: