W sprawie:
Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczewo na lata 2004-2006.

Data uchwały:
2004-06-29

Numer uchwały:
XX/108/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2004-06-29