W sprawie:
porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Data uchwały:
2023-05-31

Numer uchwały:
LIV/454/2023

Podjęta przez:
Rade Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia