Data posiedzenia:
2023-06-16

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych - kredyty i obligacje

Uwagi: