W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Kleszczewo wotum zaufania

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/460/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia