W sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data uchwały:
2023-06-28

Numer uchwały:
LV/465/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia